Driva

Det finns cirka 19 000 företag i Uppsala, var av cirka 12 000 är enmansföretagare. 

För dig som driver företag eller vill starta finns det många som kan hjälpa dig vidare i ditt företagande i form av stöd, nätverk och utbildningar. På det här sidorna kan du läsa om vilka andra företagsfrämjande aktörer och nätverk som finns i Uppsala. 

Kommunledningskontorets enhet för näringsliv och omvärld kan också hjälpa dig vidare. Kontakta oss gärna på naringsliv@uppsala.se.