Evenemangsstaden Uppsala

I Uppsala finns goda förutsättningar för att arrangera olika typer av evenemang. Här finns ett varierat utbud av evenemangsplater, både utomhus och inomhus.

Om du vill arrangera ett evenemang i Uppsala,
läs mer på kommunens webbplats.

Du kan även kontakta evenemangslotsen hos Destination Uppsala AB.

E-posta evenemangslots@destinationuppsala.se
telefon: 018-727 4814

17 februari 2016