Här växer Uppsala

Uppsala bygger för att möta efterfrågan på bostäder, handel, kontor och rekreation. För fjärde gången är Uppsala rankad som tredje starkaste fastighetsmarknaden i landet. Under de senaste åren har antalet byggherrar ökat till 32 stycken. Målet är att nå 100 stycken för att bredda utbudet och för att utöka byggtakten. Här följer ett axplock av Uppsalas utvecklingsområden.

Stadskärnan

Uppsalas stadskärna är attraktiv och populär att bo och verka i. Kommunen rustar och utvecklar för att ge möjlighet till fler A-lägen för kontor och handel. Fler och fler upptäcker Uppsalas vardagsrum där olika evenemang och aktiviteter är populära inslag.

Årike Fyris, Studenternas

Stråket från City längs ån ända ut till Ultuna rustas succesivt. Å-rummet inne i stadskärnan med sina upprustade bryggor och vackra planteringar har blivit Uppsalabornas nya vardagsrum. Nu ses området från stadsträdgården ner mot Kungsängsbron över för att kunna möta Uppsalabornas önskemål om rekreationsområden och spontanidrott. Studenternas IP rustas med ny fotbolls- och bandyarena.

Dag Hammarskjöld-stråket

De senaste åren har miljarder investerats i att utveckla lokaler för forskning och innovationer. Här ligger Akademiska sjukhuset, Bio Medicinskt Centrum, Ångströmlaboratoriet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park, Läkemedelsverket, Psykiatrins hus, Uppsala universitets Blåsenhus, med utbildningar för lärare, personalvetare och psykologer. Nära Akademiska sjukhuset ligger nybyggda Scandionkliniken, som med den allra senaste stråltekniken behandlar cancerpatienter. Huset inrymmer även ett nybyggt hotell.

Uppsala Science Park

En av Sveriges främsta innovationsmiljöer och en utmärkt arena för framgångsrik affärsutveckling. Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi för att skapa framgångsrika innovationer.

Rosendal

Här kommer det byggas totalt 3 500 bostäder. Det blir mestadels flerbostadshus, men även några radhus i ett helt nytt område med tillgång till service, affärer och rekreation.

Ulleråker

När Ulleråker nu omvandlas från tidigare sjukhusområde till en modern stadsdel sker det som en av landets största fastighetsaffärer. Här, i en attraktiv och citynära del av Uppsala, växer en ny stadsdel fram med 6 000 nya bostäder, parker, verksamheter och lokal service.

Uppsala Arena

En multiarena som planeras i anslutning till Gränby centrum. Med restauranger, lounger och 46 loger blir arenan en viktig mötesplats i staden. Här kommer många olika typer av evenemang äga rum inom till exempel idrott, mässor, galor, festivaler och möten.

Östra Salabacke

Området är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar. Området kommer erbjuda 2 500 nya bostäder, service och arbetsplatser i en attraktiv stadsmiljö. Området planeras och byggs med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö och med närhet till Resecentrum och E4.

Östra Fyrislund

Planerna för Östra Fyrislund är att skapa 600 000 kvadratmeter yta för företag och arbetsplatser inom transport- och logistikbranschen. Här planeras även restauranger och annan service för de som kommer att arbeta och vistas här.

Uppsala Business Park

I Uppsala Business Park arbetar över 2 100 personer i ca 70 olika företag. Här finns flertalet av Uppsalas life sciencebolag. Lokalerna är specialanpassade för renrumsmiljöer, laboratorier och olika pilotanläggningar för läkemedelsproduktion.

Se områdena på karta 

Se områdena och pågående detaljplaner på karta.

25 juni 2015