Sveriges fjärde största stad

211 000 invånare och 19 000 företag är en bra grund för ett blomstrande näringsliv. Av dessa företag är 12 000 enmansföretagare. Kommunen beräknas växa med 100 000 fler invånare innan 2050. Det gör oss till en av Sveriges mest expansiva kommuner.

Vårt näringsliv får mycket kraft från våra två universitet: Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Därför ser du många innovativa företag här och internationellt är vi kända för till exempel Life Science, IT och Clean-tech.

Arbetskraften i kommunen är välutbildad och internationell. Antalet som arbetar i kommunen ökar med cirka två till tre procent per år – det är dubbelt så mycket som i resten av landet. Vi ingår i en större regional arbetsmarknad där cirka 20 000 personer pendlar in från kommunen och 22 000 som pendlar ut.