Kontakt

Enheten för näringsliv och destination är en del av kommunledningskontoret på Uppsala kommun.