Kontakt

Enheten för näringsliv och omvärld är en del av kommunledningskontoret på Uppsala kommun.