För medlemmar

Klimatprotokollets medlemmar samverkar och inspirerar varandra, medarbetare, företag och andra aktörer till klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Här finns informationsmaterial och viktiga länkar till bland annat Hållbarhetsportalen.

Avtal perioden 2015-2018

Alla som blir medlemmar i Klimatprotokollet skriver på ett avtal för aktuell period.

Avtal för perioden 2015-2015 PDF  Läs avtalet för perioden 2015-2018 (PDF, 108 KB)

Hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen är ett effektivt verktyg för klimatfrågor och hållbarhetsredovisning. Här finns även presentations- och tryckmaterial samt delade dokument för medlemmar.
Hållbarhetsportalen

Är du medlem men saknar inloggningsuppgifter? Mejla klimatprotokollet.

Informationsfolder

Folder om Klimatprotokollet PDF  Folder om klimatprotokollet på svenska (PDF, 342 KB) (PDF, 332 KB)

Folder om Klimatprotokollet PDF  Folder om klimatprotokollet på engelska (PDF, 359 KB) (PDF, 350 KB)

Folder om Klimatprotokollet PDF  Folder om klimatprotokollet på franska (PDF, 717 KB)

Uppdaterad: