Praktik för universitetsstuderande på Avdelningen för Ekologisk hållbarhet

Avdelningen för Ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret på Uppsala kommun leder och samordnar, följer upp och synliggör det övergripande arbetet med miljömässig hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Detta arbete sker och utvecklas tillsammans med interna och externa aktörer.

Kort om praktikplatsen

På avdelningen arbetar vi med olika ansvarsområden: kemikalier, transporter, energi, klimat och ekologisk mat.

En betydelsefull del av arbetet är Uppsala klimatprotokoll där kommunen driver ett nätverk av företag, offentlig verksamhet, universitet och föreningar samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Detta sker genom arbete i olika fokusgrupper med temana Fastigheter, Transport, Produktion & Cirkulär ekonomi samt Hållbar stadsutveckling.

Huvudsakliga praktikuppgifter

Praktik med fokus på klimat, miljö och ekologisk hållbarhet i Uppsala kommun. Praktikanten följer en eller två av de anställda på avdelningen i dennes arbete, samt deltar i löpande möten såsom avdelningens veckomöten, för att få insikt och erfarenhet av det allmänna arbetet på avdelningen och kommunledningskontoret.  Avdelningen arbetar mycket genom att möta andra i interna och externa möten där praktikanten deltar. I arbetsuppgifter kan då ingå mötesadministration och ta minnesanteckningar samt medverka i aktuella uppdrag. Det finns möjlighet att anpassa arbetet med att följa och stödja avdelningens anställda i deras dagliga arbete utefter ditt kompetens- och intresseområde. Exempelvis genom att göra mindre utredningar eller hjälpa till med att kommunicera miljöfrågorna vilket även det är en viktig del av avdelningens arbete.

Det finns även möjlighet att delta i arbetet med Uppsala klimatprotokoll och Färdplan klimatneutralt Uppsala.

Önskad utbildning

Vi tar emot praktikanter från flera olika utbildningar, tveka därför inte att höra av Dig om Du är intresserad!

Ansökans innehåll

Personligt brev med CV och studieintyg. Det personliga brevet bör inkludera en presentation av dig själv och ange varför du är intresserad av att praktisera vid just denna organisation. Ange också vilket område du är intresserad av att praktisera inom.

Kontakt- och ansökningsinformation

Mejla klimatprotokoll@uppsala.se för mer information om praktik, forskning och hur möjligheterna ser ut. Det är även hit Du skickar Din ansökan!

Mer information: http://www.uppsala.sehttp://klimatprotokollet.uppsala.se

Uppdaterad: