Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med frågor om vårt gemensamma arbete att bidra till lösningar som underlättar att leva och verka klimatmedvetet i Uppsala. 

Lasse Andersson

Processledare, Uppsala klimatprotokoll

Björn Sigurdson

Klimatstrateg, kommunledningskontoret Uppsala kommun

Uppsala klimatprotokoll

Prenumerera på Klimatprotokollets nyhetsbrev

Uppdaterad: