Uppsala möts, återträff efter företagsbesök

Möten, konstruktiva dialoger och god vilja är viktiga delar när vi fortsätter utveckla Uppsalas näringsliv. Det var politiker, tjänstemän och företagare eniga om när de träffades i slutet av november för att samtala om näringslivsfrågor.

I oktober besökte förtroendevalda och tjänstemän från kommunen ett femtiotal av Uppsalas företag. Träffen i november var en uppföljning av företagsbesöken för att diskutera de frågor som kommit upp vid de besöken.

Intresset för mötet var stort, med 80-talet deltagare. Erik Pelling, ordförande i gatu- och samhällsbyggarnämnden betonade i sin inledning hur viktigt det är med besöken. Förutom att det är viktigt att få sätta sig in i företagens vardag har en del av de förslag som kommit upp vid besöken lett till konkreta förändringar.

De frågor som diskuterades vid de flesta företagsbesöken den här gången var kompetens, utbildning, bygglov, mark och lokaler, tillståndsfrågor och företagsklimat.

- Kommunens mål är att ha en god service med enkla, korta och rättsäkra handläggningstider. Vi satsar sedan ett år tillbaka på olika utbildningsinsatser för våra medarbetare vad gäller förenkling, attityder, bemötande och service, sade näringslivsdirektör Yvonne Näsström, när hon berättade om hur kommunen jobbar med interna förbättringsprocesser.

Under mötet berättade också upphandlingsenheten, näringslivsavdelningen och gatu-och trafikavdelningen hur de från sina perspektiv jobbar för att Uppsala ska vara en bra stad att driva företag i.

Upphandla lokala företag
När upphandlingsfrågor diskuterades ställdes en fråga om upphandlingen av Tiundaskolans ombyggnad. Det är ett Värmländskt företag som vunnit den upphandlingen och frågan gällde varför kommunen inte handlar upp lokala företag.

Upphandlingen gjordes av Uppsala kommun Skolfastigheter, och här är deras svar:

"Genom att använda sig av offentlig upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) skapas god konkurrens på marknaden. Lagarna som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper; icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Kommunen kan därför inte enbart rikta sig leverantörer på den lokala marknaden då det räknas till icke-diskrimineringsprincipen.

Upphandlingen avseende projektet Tiundaskolan är ett av Skolfastigheters störta projekt. Det är också ett av våra första samverkan/partneringprojekt.

Nära samverkan med leverantörer under ett antal år är en förutsättning i projektet och mjuka parametrar som organisation samt projektorganisation och kompetens var en central fråga för oss i valet av samarbetspart.

Nio stycken anbud lämnades. Tyvärr föll fem av de nio inkomna anbuden på skall-kraven, en av kvarvarande fyra intressenter tackade nej till intervjuförfarandet. Nio anbud innebar stor konkurrens i upphandlingen, vilket vi uppskattar. Vi hoppas på stort intresse för våra framtida upphandlingar från såväl lokala som regionala aktörer".

Frågor om Skolfastigheters upphandlingar kan skickas till info@skolfastigheter.se.

Fler företag jobbar med CSR
Thomas Sonesson från Montree, med lång erfarenhet som entreprenör, berättade om hur fler företag jobbar med CSR-frågor (corporate social responsibility) och hur det har kommit att bli en viktig del av företagandet.

Till sist rundades eftermiddagen av med en frågestund där företagen fick ställa frågor till kommunen. Ett uttryck som det pratades mycket om var genomförandekraft. Alla var överens om att den goda viljan finns och att mycket bra redan görs, men vi kan alla bli bättre på att hitta gemensamma krafter för gemensamma lösningar.

Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv var moderator under träffen. Hur summerar du eftermiddagen?

- Det var ett bra och öppenhjärtigt möte. Företagarna på plats vågade ställa även kritiska frågor till kommunen och komma med påståenden. Det betyder att de kände sig trygga med att göra det, vilket är mycket positivt och en förutsättning för att sånt som inte fungerar ska kunna rättas till.

Du har de senaste åren varit moderator vid de här återträffarna efter företagsbesöken, vad tyckte du stack ut i år?

- Vi hade en rak och konstruktiv dialog och det skapade en oerhört värdefull vi-känsla. Och det var fantastiskt roligt med så stor uppslutning. Jag är glad över att kunna konstatera att kommunen har fokus på ständiga förbättringar och att man är ödmjuk inför sin uppgift. Det bådar gott inför framtiden.

Här kan du se de powerpointpresentationer som visades.

Näringslivsarbete, avdelningen för näringsliv och omvärld (PPT, 662 KB)

Information om kommunens upphandlingar

Information från avdelningen för gata- park och natur (PPTX, 4 MB)

Uppdaterad: