Kommunen gör företagsbesök

Varje år gör förtroendevalda och tjänstemän besök hos stadens företag. Dialogen med företagen är viktigt för att vi ska kunna utveckla Uppsala på bsta sätt. Vi vill gärna veta hur det är att driva företag i Uppsala. Vilka utmaningar står företagen inför? Hur ser du på utvecklingen av din bransch, och Uppsala?

Så går ett besök till

Vid besöken berättar företaget om sin verksamhet och vilka utmaningar man står inför. Kommunen får även möjlighet att berätta hur vi jobbar och det finns tillfälle att tillsammans diskutera Uppsalas utveckling. Företaget har även möjlighet att återkoppla vad som fungerar bra, eller mindre bra i kontakterna med kommunen. Besöket brukar vara cirka en timme.
Vad händer sedan?

När alla besöken är genomförda, sammanställer kommunledningskontoret alla synpunkter som kommit in. De förmedlas till kommunstyrelsen. Vid en återträff som hålls med de besökta företagen, förtroendevalda och tjänstemän berättar kommunen hur de jobbar vidare och vad som kan lösas på kort respektive på lång sikt.

Har du frågor om besöken är du välkommen att kontakta Cecilia Linder på avdelningen för näringsliv och omvärld.

24 november 2015