Mötesplatser

Vi träffar gärna dig som är företagare i Uppsala för att diskutera företagar- och utvecklingsfrågor.

Det är tillsammans vi kan utveckla Uppsala! Vi vill veta hur din tillvaro som företagare är i Uppsala och hur vi från kommunen kan stötta dig i det arbetet.

Kommunledningskontorets enhet för näringsliv och omvärld arrangerar olika mötesforum där du kan träffa oss. Annars går det naturligtvis också bra att kontakta oss.

Näringslivsråd
I mars hölls det första mötet med det nya Näringslivsrådet. Kommunen har bjudit in ett 40- tal företag från olika branscher, storlekar och åldrar för att diskutera viktiga frågor för företagen. Näringslivsrådet ses fyra gånger per år och ska fungera som bollplank och diskussionsforum för aktuella frågor.

Innovationsforum
I Uppsala finns det många olika aktörer som arbetar med innovationsfrämjande aktiviteter. Målet med träffarna är att skapa en tydlig bild över vilka aktörer som finns, vem som gör vad, samverkan med mera. Första mötet ägde rum i början av april och gruppen kommer att ses två gånger om året.

Näringslivsforum
Näringslivsforum är en mötesplats för företag inom alla branscher och storlekar. Under en eftermiddag finns representanter från kommunen på plats för att informera om- och diskutera företagande, upphandling, bygglov, serveringstillstånd eller andra frågor som rör företagande och näringslivsutveckling. De andra företagsfrämjande aktörerna finns också på plats för att berätta om hur de kan hjälpa företag i olika utvecklingsfrågor.

Kommande datum för Näringslivsforum hittar du i kalendariet.

Kontakta oss
gärna så kan vi även boka ett enskilt möte.

Uppdaterad: