Näringslivsarbete i Uppsala kommun

I Uppsala kommuns näringslivsprogram beskrivs hur kommunen skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt av näringslivet. 

Det beskriver också vilken näringslivspolitik kommunen för de närmaste åren.

Läs mer om Uppsala kommuns närlingslivsprogram

Uppdaterad: