Rankningar

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att följa fem näringslivsrankingar för att utvärdera näringslivsutvecklingen i kommunen.

Nöjd-kund-index

Mäts vartannat år. Senaste mätningen var 2013, där Uppsalas resultat var 62. Enkät till företagare som haft ärenden hos kommunen ger ett index där 100 är max.

Årets företagarkommun

Undersöker kommunens aktiebolags förändringar i resultat och omsättning. Index över de fem senaste åren. Uppsala är på plats 6 av  Sveriges 290 kommuner.


Nyföretagarbarometern

Mäter antal nystartade företag per 1000 invånare. Uppsala är på plats 30 2014, jämfört med plats 46 i 2013 års mätning.


Svenskt näringsliv

Enkät till företagare medlemmar i Svenskt näringsliv om attityder samt en tredjedel statistik. Uppsala är på plats 123 av Sveriges 290 kommuner.


Fokus "Här är bäst att bo"

Mäter statistikvariabler kring  att vara ung, att vara äldre, att ha familj, arbeta.

Uppsala ligger på plats 2 av Sveriges 290 kommuner. I ketagorin "bästa stadskommun" ligger Uppsala på första plats.

Uppdaterad: