Projekt i samverkan

Tillsammans med andra aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi vill Uppsala kommun genom samverkan effektivt skapa nya lösningar som går att applicera på kommunens utmaningar.

LoV-IoT

Uppsala kommun är partner till projektet LoV-IoT som syftar till att bidra till bättre folkhälsa genom en Internet of Things (IoT)-lösning för luft- och vattenövervakning.

Totalt är 15 partners involverade från offentlig sektor, näringsliv och akademi, där var och en bidrar med sin unika expertis och kunskap i utvecklingen av ett system som samlar information om städers luft- och vattenkvalitet. I förlängningen är syftet att förse medborgare med miljörelaterad information så att de kan ta välinformerade beslut kring sitt eget beteende vad avser exempelvis resor.

Uppsala kommun är en del av projektet för att snabbt kunna implementera lösningen när den är redo för användning i större skala. Projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 Logotyp LoV-IoT

SimpliCITY

SimpliCITY är ett internationellt projekt som ska göra det enklare för medborgare att göra klimatsmarta val. Projektet konceptualiserar, utvecklar samt prövar metoder för att kunna förse europeiska städer med kunskap, verktyg och designmetoder som bidrar till att stödja en hållbar livsstil.

I en digital plattform samlas regionala hållbarhetstjänster för att i gemensam tappning öka synligheten, plattformen nyttjar även metoder som nudging och gamification som stöd till kunskap och beteende.

Tjänsten utformas med inriktning på tre fokusområden: cykling, lokal produktion och konsumtion samt social inkludering och appliceras först i Uppsala och Salzburg. Projektet är EU-finansierat och samfinansieras även av Vinnova och Urban Europe.

Logotyp SimpliCITY           

Uppdaterad: