Bli leverantör till kommunen

Läs mer på kommunens webbplats om hur en upphandling går till och hur du kan göra för att bli leverantör till kommunen.

Där kan du även se pågående upphandlingar.

Kontakta kommunens upphandlingsenhet för mer information
e-posta: upphandling@uppsala.se

Informationsträffar

Uppsala kommun arrangerar informationsträffar om hur det går till att bli leverantör, och vilka lagar och policyer som styr en upphandling. I kalendariet publiceras när nästa informationsträff äger rum.

Uppdaterad: