Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala är ett unikt samarbete mellan företag, kommun och organisationer som tillsammans ger stöd, utvecklar och marknadsför stadens bästa arrangemang inom vetenskap, sport och kultur.

Syftet är att stärka Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt. Världsklass Uppsala vill tillsammans med dig som arrangör göra skillnad.

Läs mer om hur du kan söka ekonomiskt stöd för ditt evenemang på
Destination Uppsalas webbplats.

Uppdaterad: