Mark och lokaler

Uppsala expanderar och här finns möjligheter för dig och ditt företag att etablera sig och växa. Vi arbetar för att du som företagare på ett smidigt sätt ska kunna hitta den mark eller lokal du söker.

Här kan du fylla i en intresseanmälan för att hitta mark till din verksamhet.

I högermenyn på den här sidan hittar du även länkar till företagsparker och fastighetsägare i Uppsala.

Lokalregister
I de olika lokalregistren kan du söka efter mark och lokaler, eller anmäla om du har mark eller lokaler att erbjuda.

Lokalnytt
Objektvision
Lokalguiden
Lokalbasen

För mer information, kontakta naringsliv@uppsala.se.

15 oktober 2015