Fastighetsägare

Här är finns kontaktuppgifter till fastighetsbolag i Uppsala

Akademiska hus
Telefon: 018-68 32 00
Akademiska Hus webbplats

Atrium Ljungberg
Telefon: 08-615 89 00
Atrium Ljungbergs webbplats

Castellum/Aspholmen Fastigheter
Telefon: 018-60 66 60
Aspholmen Fastigheters webbplats

Fullerö Backe
Fullerö Backes webbplats

Henry Ståhl Fastigheter
Telefon: 011-23 30 00
Henry Ståhl Fastigheters webbplats

Ihus
Telefon: 018-56 29 95
Ihus webbplats

Klövern
Telefon: 018-490 30 90
Klöverns webbplats

Kungsleden
Telefon: 08-503 052 00
Kungsledens webbplats

Lundbergs
Telefon: 08-463 06 00
Lundbergs webbplats

Miab Förvaltning
Telefon: 018-65 67 80
Miab Förvaltnings webbplats

Statens Fastighetsverk
Telefon: 08-696 70 00
Statens Fastighetsverks webbplats

Uppsala Akademiförvaltning
Telefon: 018-471 75 00
Uppsala Akademiförvaltnings webbplats

Vasakronan
Telefon: 020-783 783
Vasakronans webbplats

Uppdaterad: