Starta företag

För dig som funderar på att starta eget finns många olika aktörer som kan hjälpa dig vidare.

Börja med att gå in på webbsidan Verksamt.se. Där hittar du information från Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket, om vad som gäller angående att starta & driva företag, rådgivare i ditt län till olika tillstånd som krävs och mycket mer.

Skatteverket har informationsträffar för dig som ska starta- eller driver företag. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Avdelningen för näringsliv och omvärld på kommunledningskontoret hjälper dig att hitta rätt information gällande kommunens tillstånd och regler, mark och lokaler samt att hitta rätt kontaktperson i kommunens olika förvaltningar.

Fler som hjälper till vid företagarfrågor

I Uppsala finns många företagsfrämjande aktörer som står redo att hjälpa dig. Här kan du läsa om vilka de är.

Bidrag

Kommunen kan inte ge starta-egetbidrag, eller bidrag till enskilda företag.

Däremot arbetar vi med företagsutveckling genom att vi ger ekonomiskt bidrag till andra företagsfrämjande aktörer i Uppsala. Ett exempel är Regionförbundet som med de kommunala anslagen i sin tur ger stöd till Almi företagspartner, STUNS, Uppsala BIO, CONNECT, Drivhuset och Ung Företagsamhet och Coompanion.

Vidare ger kommunen verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum, Uppsala Innovation Centre, STUNS, Uppsala BIO och Stockholm Business Alliance.

Kommunen är delägare i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

Kommunledningskontorets avdelning för näringsliv och omvärld samarbetar även med de olika företagsfrämjande aktörerna i olika projekt för att främja företagsutveckling

 

 

Uppdaterad: