Starta förskola

Fler förskolor och dagbarnvårdare behövs

Uppsala växer och det innebär att det behövs fler förskolor och utökad pedagogisk omsorg. Idag finns cirka 190 förskolor i kommunen varav cirka 90 är fristående och drivs av privata aktörer. 

Läs mer om hur du går tillväga när du vill starta förskola.
 

Uppdaterad: