Starta förskola

Fler förskolor och dagbarnvårdare behövs

Uppsala växer och det innebär att det behövs fler förskolor och utökad pedagogisk omsorg. Idag finns cirka 190 förskolor i kommunen varav cirka 90 är fristående och drivs av privata aktörer. Kommunen räknar med att det kommer att finnas ett behov av cirka fyrahundra nya förskoleplatser per år fram till 2015.

Läs mer om hur du går tillväga när du vill starta förskola.

För mer information

Marie-Louise Brundin, strateg, kontoret för barn- ungdom och arbetsmarknad.
E-post: Marie-Louise Brundin
Telefon: 018-727 86 98

26 juni 2015