Street food

Street food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila restaurangverksamheter, ett koncept som blivit allt vanligare i storstäder runt om i världen.

Uppsala kommun har beslutat att testa konceptet under perioden september 2017-september 2019. Serveringstillstånd kommer inte att beviljas under testperioden.

Läs mer om tillgängliga platser, registrering och tillstånd

Uppdaterad: