Sveriges fjärde största stad

220 000 invånare och 21 000 företag är en bra grund för ett blomstrande näringsliv. Av dessa företag är 13 000 enmansföretagare. Kommunen beräknas växa med 130 000 fler invånare innan 2050. Det gör oss till en av Sveriges mest expansiva kommuner.

Vårt näringsliv får mycket kraft från våra två universitet: Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Därför ser du många innovativa företag här och internationellt är vi kända för till exempel life science, it och cleantech.

Huvudmålet för Uppsala kommuns näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, 70 000 nya jobb till 2050, vilket kräver 2 000 jobb per år. Vi ingår i en större regional arbetsmarknad där cirka 22 000 personer pendlar in från kommunen och 24 000 som pendlar ut.