Staden där näringslivet blomstrar

Uppsala har 21 000 företag och landets snabbast växande arbetsmarknad. Här finns två universitet med forskning i världsklass. Här finns också ständig tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft – inte minst tack vare de 40 000 studenter som finns här. Allt detta gör Uppsala till en dynamisk stad för företag.

Uppsalas bolag har stark tillväxt och allt fler nya bolag etablerar sig. Närheten till huvudstadsregionen, Arlanda och världen lockar precis som den bubblande entreprenörsanda som finns i Uppsala. Här finns framgångsrika företag inom en mängd olika områden, allt ifrån dataspelsutveckling och solenergi till hälsa, mat och e­handel.

Alla branscher växer och utvecklas
I stort sett alla branscher växer i Uppsala. Handeln och byggbranschen går starkt framåt precis som besöksnäringen. Från universiteten har även tre kluster växt fram ­ som också de har stark tillväxt: Life Science, Clean Tech och ICT.

Starkt stöd för innovationer
En stor del av Uppsalas framgång beror på ett starkt stödsystem för innovationer. En rad olika aktörer ­ universiteten, näringslivet och företagsfrämjande organisationer ­ hjälper tillsammans forskare, studenter, innovatörer, entreprenörer och nystartade företag att lyckas. Här finns flera företags­ och innovationsfrämjande organisationer, exempelvis Uppsala Innovation Centre (UIC), Almi, Connect, Drivhuset, STUNS och Uppsala BIO.

Företagsparker och nätverk
I Uppsala finns det många företagsparker, nätverk och mötesplatser där företag, organisationer, forskare och entreprenörer kan starta samarbeten och inspireras av varandra. Exempelvis Green Innovation Park, Uppsala Science Park, Uppsala Business Park, Base 10, Trakoja och Hera Hub.

Lär dig mer om Uppsalas näringsliv
meruppsala.se kan du lära dig mer om näringslivet i Uppsala. Både om Uppsalas branscher och kluster, arbetsmarknad, innovationsstöd och startups.  

 

Uppdaterad: