Uppsala - Sveriges snabbast växande region

Uppsala växer med nya bostads- och verksamhetsområden. Tillväxten i näringslivet är stark. Med närheten till universitet, starka branschkluster och internationellt ansedda forskningscentra, lockar Uppsala allt fler expansiva och ofta högteknologiska företag.

Uppsala är en spännande dynamisk plats att verka på, inte minst för företag med internationell utblick. Här finns välutbildad arbetskraft och en stark entreprenörsanda. Den unika kopplingen mellan akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant för företag inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher, som till exempel life science, clean tech, informations- och kommunikationsteknologi.

Region med stor rörlighet

Det är nära till Stockholm och ännu närmare till Arlanda. Med goda förbindelser bidrar det till ett näringsliv med stor rörlighet – och tillväxt. Idag är Uppsala den snabbast växande regionen i landet. I en jämförelse med Sveriges tio största städer har arbetsmarknaden i Uppsala vuxit mest, med lägre genomsnittlig arbetslöshet än landet i övrigt.

Med över 207 000 invånare, cirka 19 000 företag och 40 000 studenter är Uppsala landets fjärde storstad. Inpendlingen till regionen är omfattande och fler väljer att bosätta sig här. Vid mitten av seklet förväntas Uppsala ha närmare 350 000 invånare.

Satsar för framtiden

Uppsala kommun utvecklar nya, attraktiva stadsdelar med plats för boende, arbete och rekreation. Det byggs fler bostäder per capita i Uppsala än i någon annan del av landet. Det investeras i infrastruktur och kollektivtrafik. Stora satsningar görs även inom den växande besöksnäringen, möten, idrott och kultur i nya arenor.

Fram växer en modern, urban stadsmiljö, med Uppsalas starka historiska prägel. En attraktiv boende- och arbetsmiljö, med gång och cykelavstånd till det mesta. Ett steg på vägen togs 2013 när Världsnaturfonden utsåg Uppsala till Sveriges klimatstad, för sitt långsiktiga och framsynta arbete inom klimat och hållbarhet.

Välkommen hit. Välkommen hem. Till Sveriges fjärde storstad.

Uppdaterad: