Platsvarumärket Uppsala

Sedan namnet Uppsala för första gången nämndes i officiella sammanhang 1286 har staden befäst ryktet som anrik universitetsstad med hektiskt studentliv. Men Uppsala är betydligt mer än så.

Arbetet med att bredda och stärka varumärket Uppsala handlar om att visa hela Uppsala, att synliggöra allt det som inte syns i den traditionella bilden men som finns där om vi lyfter fram det. Vår idé bygger på att det hela tiden händer något i Uppsala. Här byggs och skapas, och så har det varit under mycket lång tid.

Vi vill tillsammans ge en mer nyanserad bild av Uppsala. En bild där styrkor som till exempel det framgångsrika företagandet, mångsidigheten och de spännande mötena mellan olika kulturer får chans att komplettera de värden som Uppsala traditionellt förknippas med.

Det innebär inte att vi lanserar ett nytt varumärke. Istället släpper vi fram fler röster och ger plats för fler uttryck.

Vår målsättning är klar. Uppsala ska positionera sig som en spännande, växande stad, en av Sveriges fyra stora städer. Ett centrum för kunskap, affärer och kultur. Den självklara platsen för evenemang och mässor. Men framför allt en fin stad att bo i.

För mer information, kontakta Kristian Florell, enhetschef varumärkesutveckling, Uppsala kommun

E-post: kristian.florell@uppsala.se

Uppdaterad: