En växande arbetsmarknad

Uppsalas arbetsmarknad växer snabbt. Fler Uppsalabor arbetar på hemmaplan. Pendlingen till och från Uppsala kommun är större än någonsin då 20 000 personer pendlar in till Uppsala, och 22 000 pendlar ut.

2012 ökade antalet personer som arbetar i kommunen med hela tre procent. Det betyder att Uppsalas arbetsmarknad växte dubbelt så snabbt som i riket i övrigt, där tillväxttakten stannade på 1,4 procent under samma period.

I konkurrens med de tio största städerna i landet står Uppsala starkt. Tack vare centralt läge mitt i landets mest expansiva region och tillgången till kompetent arbetskraft, var det Uppsalas arbetsmarknad som växte mest av alla.

Uppdaterad: