Besöksnäring

Uppsala är en av landets tio populäraste destinationer,
mycket tack vare sin historia och sitt rika kulturutbud. Besöksnäringen
pekas ut som en bransch som har potential att växa i Uppsala och stora satsningar görs på området i både privat och offentlig regi.

Idag omsätter Uppsalas besöksnäring drygt 1,7 miljarder kronor per år och skapar sysselsättning åt 1 450 personer.


Möten och kongresser

Uppsala är landets tredje största mötesstad. Under 2013 ökade antalet internationella möten med 50 procent. Besökarna uppskattar
de goda förbindelserna till Arlanda, och att det mesta finns tillgängligt inom gångavstånd när man väl är på plats.

Kontakta Destination Uppsalas Convention bureau om du vill veta mer om hur du kan arrangera ett möte i Uppsala.

Uppdaterad: