Fokusbranscher

Flera av Uppsalas framgångsrika företag och tillväxtbranscher är sprungna ur den världsledande forskning som bedrivs inom Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det är den starka kopplingen mellan akademi och näringsliv som gör det gynnsamt att starta- eller att etablera företag i Uppsala. Det gäller framför allt inom de innovativa och kunskapsintensiva näringar som har utvecklats till regionens fokusbranscher.

Life science


Life Science är Uppsalas största tillväxtbransch med över 5 000 anställda och en omsättning på över 20 miljarder kronor. Branschen har en lång tradition i Uppsala. Uppsala BIO är en stark samverkansorganisation som verkar för branschens tillväxt i Stockholm-Uppsalaregionen. I Uppsala finns även tre statliga verk inom området; Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Scilifelab är en stor satsning lokaliserad till Uppsala.

ICT


Information och kommunikationsteknologi är en bransch på stark uppgång i Uppsala. Traditionellt sett har den lokalt präglats av konsulttjänster mot framförallt Life Science-sektorn. Det som hänt under de senaste åren är att flera start-up bolag, inom eller riktade mot dataspelsutveckling, sett dagens ljus i Uppsala. Dessa har ett internationellt exportorienterat fokus från dag ett. Men även själva start-up-scenen som sådan inom ICT har blommat ut och frambringat en uppsjö av spännande företag som fortsätter att attrahera investerare och kompetenser från när och fjärran.

Clean tech


Energi- och miljöteknikbranschen har stor potential i Uppsala. Ett antal Uppsalaföretag har tilldelats uppmärksammade utmärkelser inom branschen. Starka segment är försörjande ekosystemtjänster, reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster, materialhanteringsbolag samt miljöteknikkonsulter.

Uppdaterad: