Handel

Handeln är den bransch som har flest antal anställda i Uppsala.

Branschen har hög omsättning och en god tillväxt. Efterfrågan från företagare som vill etablera handel i kommunen är stor. Uppsala växer med några tusen personer per år vilket ger en god ökning av köpkraft i området.

Uppsala citykärna erbjuder ett varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö. Uppsala citysamverkan och Uppsala kommun har ett gott samarbete för att ytterligare utveckla innerstaden.
Läs mer på www.uppsalacity.se.

Uppsala har flera externa köpcentrum som samtliga expanderar och utvecklas. Gottsunda centrum ligger i den del av Uppsala som kallas Södra staden där stora expansionsplaner finns.

Stenhagen centrum ligger vid den sydvästra utfarten, i Librobäck byggs många bostäder och handel och service utvecklas.

De största externhandelsområdena är Gränby centrum och Boländerna, båda nära E4:an. Flera mindre stadsdelscentrum kompletterar behovet av handel och service.

Uppdaterad: