Landsbygd

Uppsala kommun är Sveriges största landsbygdskommun, där cen fjärdedel av kommunens invånare bor utanför staden.

På landsbygden finns en mängd företagare, framförallt inom de gröna näringarna, men även besöksnäring, byggbransch och företagsservice är väl representerade.

För att förutsättningarna för att driva företag på landsbygden ska vara goda är infrastruktur och bredbandssatsningar viktigt. Under 2014 inleddes en analys tillsammans med boende på landsbygden för att ta fram ett landsbygdsprogram för kommunen. I detta har näringslivsutveckling en viktig roll att spela.

Uppdaterad: