Uppsala viner pris för hållbar utveckling

2013 utsåg Världsnaturfonden Uppsala till Sveriges klimatstad. Det var ett kvitto på att staden har lyckats i sin ambition att förbättra klimatet och höja miljömedvetenheten.

Uppsala klimatprotokoll


2010 startades ett samarbete mellan Uppsala kommun, lokala företag, myndigheter och organisationer under namnet Uppsala klimatprotokoll. Syftet var att söka lokala lösningar på ett globalt problem, gemensamt anta klimatutmaningen och bidra till att uppnå kommunens klimatmål. Medlemmarna satsar både på egen klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling samt är med och formar en hållbar utveckling i Uppsala.
Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll

Exempel på satsningar som bidrar till ett grönare Uppsala

Solpanelshus


Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem har en långsiktig miljöplan och nära samarbete med Uppsala universitet kring forskning och utveckling på miljöområdet. Deras nybyggda hus i Frodeparken vid resecentrum, har försetts med Nordens största solcellsfasad för bostäder. Solcellerna räcker till att försörja 60 procent av fastighetens elbehov: hissar, pumpar, tvättstugor och belysning. Byggnaden är dessutom Uppsalas första Svanenmärkta hus.

Östra Salabacke


Östra Salabacke är ett pilotprojekt inom hållbart byggande och har som målsättning att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. I utvecklingen av den nya stadsdelen öster om resecentrum, används det senaste inom teknikområdet, till exempel inom energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial och transporter.

 

Uppdaterad: