Stad med internationell prägel

Närheten till Arlanda och världen bidrar till att många internationella företag etablerar sig i Uppsala och många av företagen har världen som marknad.

Gästforskare vid universitet och forskningscentra bidrar också till att stärka Uppsalas internationella prägel. Här finns till exempel många föreningar och nätverk som representerar ett brett spektra av nationaliteter.

För barn och ungdomar finns internationella skolor och utbildningar, med engelskspråkig undervisning ända upp till gymnasiet.

"Uppsala appears to be flourishing.(....)The international influence is visible all over town."
- New York Times

Uppdaterad: