Näringslivsprogram

I Uppsala kommuns näringslivsprogram beskrivs hur kommunen skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt i näringslivet. Det beskriver också vilken näringslivspolitik kommunen för de närmaste åren.

Läs näringslivsprogrammet (PDF, 373 KB)

Uppdaterad: