Näringslivsprotokollet

Uppsala kommun ska bidra till att skapa 70 000 nya jobb till 2050. Därför behöver vi samarbeta med er i Uppsalas näringsliv. Till vår hjälp har vi nu Uppsala näringslivsprotokoll som ska leda till att företagsklimatet i Uppsala kommun blir så bra det bara kan bli. Var med och påverka du också!

8 november 2016 tog kommunfullmäktige i Uppsala beslutet att introducera ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. Hela idén går ut på att vi tillsammans ska skapa mer möjligheter för näringslivet i Uppsala.

Bli ambassadör du också

Alla organisationer och företag som deltar i Uppsala näringslivsprotokoll blir ambassadörer för att skapa en god utveckling för näringslivet i Uppsala kommun. På så sätt lyfter vi vårt näringsliv.

Delta i fokusgrupp

Nu har det bildats fem fokusgrupper som alla har olika uppdrag och fokuserar på specifika områden. Gruppledare har utsetts och varje grupp sätter mätbara mål för sitt arbete och rapporterar sina resultat vid slutet av året.

1. Företagsservice i Uppsala kommun: Så skapar vi Sveriges bästa bygglovshantering
Christian Blomberg, bygglovschef, Uppsala kommun
Ann-Charlotte Berger d'Argy, näringslivsutvecklare, Uppsala kommun.

2. Fokus etablering: Så jobbar vi med omvandlingen av Boländerna 2.0
Ingrid Anderbjörk, verksamhetsutvecklare, Uppsala kommun

3. Fokus kompetens: Studenter och Uppsalas näringsliv
Cecilia Linder, näringslivsutvecklare, Uppsala kommun

4. Fokus nyföretagande: Kvinnor och företagande i Uppsala kommun
Johan Rosén, näringslivsstrateg, Uppsala kommun
Klara Maria Mach, VD Entreprenörden

5. Fokus attityder och förebilder: Hur gör vi den bästa Företagargalan 2018 och hur skapar vi fler förebilder i Uppsalas näringsliv?
Fredrik Anell-Berger, Företagarna
Cecilia Linder, näringslivsutvecklare Uppsala kommun

Så kan du delta i en fokusgrupp

Kontakta någon av de som är angivna som ansvariga så får du veta mer om aktiviteter och möten.

Uppdaterad: