Bio-pub

26 april

Tid: 17:00

En ny lagstiftning inom EU är antagen och har trätt i kraft. Den börjar tillämpas from maj 2020 för medicintekniska produkter – vad innebär det?

Välkommen till Flustret den 26e april; då bjuder Connect tillsammans med Scandinavian CRO in till BIO-PUB med mat, mingel och information om de nya förordningarna för medicintekniska produkter.

Läs mer om eventet och anmäl dig.