Disting 2015-om regionens konkurrensförmåga

Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan

3 februari

Tid: 15:00–00:00

Distinget 2015 handlar om hur vi som är verksamma i Uppsala kan trimma regionens konkurrensförmåga.

På Handelskammarens årliga vintermöte Distinget samlas ett par hundra beslutsfattare i näringsliv och offentliga organ i huvudstadsregionen för att lyfta gemensamma utvecklingsfrågor.

Distinget arrangeras av Uppsalas handelskammare i samarbete med Uppsala kommun.


Läs programmet och anmäl dig på Handelskammarens webbplats.