Cleantech för hållbara städer

Plats: Polacksbacken, Uppsala

1 juni

Tid: 08:30–18:30

För första gången i historien bor majoriteten av världens människor i städer. Den snabba befolkningstillväxten i stadsområden skapar ett enormt behov av utveckling av mer innovativa, hållbara och smarta lösningar.

Vill du veta mer om hur innovationer för hållbarhet och ren teknik kan påverka Sveriges utveckling och ge möjlighet till bättre, hälsosammare, säkrare och bekvämare boende i stadsområden? 1 juni anordnas eventet "CleanTech for Sustainable Cities - Innovating a Greener Growth" med fokus på hållbarhet, entreprenörskap och innovation.

Fokusområden under eventet:

  • Hur kan ett ledarskapsperspektiv på klimatet bidra till att uppnå hållbarhet?
  • Vad innebär organisatorisk hållbarhet och vad är de grundläggande kriterierna som karaktäriserar en hållbar organisation?
  • Kan ren teknik hjälpa städer och organisationer att utveckla en grönare tillväxt?
  • Hur kan nudging* och beteendeförändringar hjälpa till med arbetet?

Eventet anordnas av CleanTech Challenge (CTC) som använder sig av tävlingsformat för att generera och uppmuntra till innovativa lösningar i hållbar utveckling.

Anmäl dig och läs mer om eventet

*Nudging är att försiktigt leda människor i en annan riktning än de annars skulle ha valt, till exempel med hjälp av sjungande soptunnor.