Seminarium om energieffektivisering

1 mars

Tid: 07:30–09:00

Energieffektiva företag är konkurrenskraftiga företag

Hur kan satsningar på energieffektivisering stärka ditt företags konkurrenskraft?

Energikontoret och Uppsala kommuns Industrihus bjuder in till frukostseminarium där en av Sveriges ledande experter berättar om hur ditt företag kan stärka sin konkurrenskraft genom energieffektivisering.

Det kommer även finnas möjlighet at ta del av information om finansiella stöd samt få företags-specifik rådgivning.

Mer information om var seminariet kommer att hållas, kommer i januari.

Vid frågor kontakta:
Emil Andersson
072-857 10 15
emil.andersson@energikontor.se

Maria Säfström
018-56 29 35
maria.safstrom@ihus.nu

Energikontoret i Mälardalen är en oberoende, regional kompetensresurs och samverkansaktör inom energi- och klimatområdet. De är ett aktiebolag utan vinstintresse som ägs av kommuner i Mälardalen. Energikontoret driver främst projekt för energieffektivisering, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi.