Näringslivsforum

Plats: Uppsala konsert& kongress, sal C

20 november

Tid: 13:00–16:00Under 2015 har kommunens förtroendevalda och tjänstemän träffat hundratals företagare. Vi har varit på företagsbesök, träffats i olika mötesforum, arbetat i styrelser och styrgrupper tillsammans och fått mängder av samtal och mail kring viktiga frågor.

Vi vill gärna möta dig under en eftermiddag med fokus på frågor för näringslivet. Från Uppsala kommun kommer kommunalråd och tjänstemän från olika förvaltningar.

Vi hoppas att du och även någon kollega har möjlighet att delta. Programmet bygger på de vanligaste synpunkter och frågor som tagits upp av företagare under året och det finns möjlighet till samtal och dialog.

Anmäl dig via länken här senast den 17 november.

Program

13.15 Välkomna! Moderator presenterar sig och inleder dagen
Anna-Lena Holmström, Svenskt näringsliv

13.20 Uppsala växer- hållbart
Erik Pelling (S), kommunalråd samt ordförande i plan- och byggnadsnämnden

13.30 Hur jobbar kommunen med de frågor som är viktiga för näringslivet?
Cecilia Linder, näringslivsutvecklare och Ann- Charlotte Berger dÁrgy, företagslots, kommunledningskontoret.

14.00 Upphandling svarar på de vanligaste frågorna från näringslivet.
Tobias Hägglund, upphandlare och Kristine Nilsson, upphandlingsstrateg, kommunledningskontoret.

14.30 Fika och mingel.

14.50 CSR- viktigt för företagare och för kommunen!
Thomas Sonesson, Montree. Ordförande Uppsala stadsmission mm.

15.20 Samtal kring näringslivsfrågor.
Panel bestående av politiker tjänstemän och företagare

15.55 Tack för idag!
Yvonne Näsström, näringslivsdirektör

Frågor?
Kontakta Cecilia Linder, näringslivsutvecklare 018-727 23 71

Varmt välkommen!