Frukostmöte med Fyrislunds företagarförening

Plats: PiezoMotor, Stålg 14

24 september

Tid: 07:30–09:00

Olle Lindkvist ger oss en inblick om PiezoMotor som i Sverige är litet men världsomspännande företag som tillverkar små elektriska precisionsmotorer på ett icke traditionellt sätt. Olle ger oss också en kort info om hur de fungerar och vart de används.

Anmälan nedan senast måndag 21 september. Max två personer från varje medlems företag.

Varmt välkomna.
Anmäl dig här.