Funktionsupphandling av solel

Plats: Bolandsgatan 10

26 mars

Tid: 09:30–12:00

Välkommen till en kostnadsfri workshop om funktionsupphandling av solel – ett nytt sätt att tänka vid upphandling av solelanläggningar.


Workshopen utgår från en case study av Ihus funktionsupphandling på Bolandsgatan 10 och omfattar bland annat tillvägagångssätt samt styrkor och svagheter med funktionsupphandling av solelanläggningar.

Upphandlingen har i detta fall skett på basis av årlig energiproduktion istället för, som brukligt, installerad DC-effekt. Under förmiddagen ges det också möjlighet att titta närmare på solelanläggningen som är Uppsalas mest kostnadseffektiva solelanläggning i sin storleksklass.

Workshopen passar dig som har viss vana av solel sedan tidigare. Workshopen arrangeras av STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och Ihus som en del av projektet Uppsol2020. Varmt välkomna!

Program


09:30 – 10:15 Case study funktionsupphandling och elcertifikatstjänster
10:15 – 11.15 Aspekter från kund och leverantör på funktionsupphandling av solel och elcertifikatstjänster – starka sidor och svaga punkter
11:15 – 12:00 Besök på anläggningen

Anmälan till STUNS Energi