Green Innovation Park Uppsala invigs

Plats: Ultuna

21 september

Tid: 11:00–00:00

Invigning av Green Innovation Park, företagsparken med fokus på gröna näringar. En plats där akademi, näringsliv och offentlig sektor drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika. Green Innovation Park är en gemensam satsning mellan Sveriges lantbruksuniversitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus med stöd från Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun, STUNS och Tillväxtverket.

Om Green Innovation Park