Infrastrukturdag, tema näringsliv

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

2 maj

Tid: 09:30 – 12:30

Välkommen till årets infrastrukturdag med tema näringslivsutveckling. En inspirerande dag om infrastrukturens betydelse för näringslivet i länet.

Dagen vänder sig till dig som arbetar med eller vill ge inspel kring infrastruktur, samhällsplanering och transporter. Näringsliv, politiker och tjänstepersoner från lokal och regional nivå, myndigheter, intresseorganisationer med flera är välkomna att delta.

Anmäl dig senast den 13 april.

Läs mer om Infrastrukturdagen och anmäl dig.