Så kan staden växa smartare

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

11 februari

Tid: 08:30–16:30

Tidningen Fastighetsvärlden arrangerar ett seminarium om fastigheter och tillväxt i Uppsala.

Från kommunen deltar kommunalråd Erik Pelling (S), näringslivsdirektör Yvonne Näsström och Karin Åkerblom som är processledare för stadsutveckling.

Läs hela programmet