Informationsträff om F-gasförordning och köldmedierapportering

Plats: Kungssalen, Kungsporten, Kungsängsvägen 27

19 oktober

Tid: 15:00–17:00

Miljöförvaltningen bjuder in företag som arbetar med f-gaser och är verksamma inom Uppsala kommun att komma till denna informationsträff.

Bo Westman från Incert berättar om nya F-gasförordningen och den svenska köldmedielagstiftningen och vad den innebär för dig i branschen och för dina kunder.

Miljöförvaltningen visar och informerar om hur kommunens e-tjänst för köldmedierapportering fungerar.

Program
- Välkommen
- Incert: F-gasförordningen och den svenska köldmedielagstiftningen
- Miljöförvaltningen: Visning av e-tjänsten

Anmälan senast 12 oktober

Avgiftsbelagd parkering finns på baksidan av huset Kungsporten.
Buss nr. 11 mot Fyrislund, hållplats "Kungsporten"

För mer information:

E-post: karolina.johansson@uppsala.se
Telefon: 018-727 43 22

Välkommen!