Kom och prata goda affärsmöjligheter

Plats: Stationsgatan 12, plan 7

4 april

Tid: 16:00–18:00

Varje år upphandlar Uppsala kommun livsmedel för 110 miljoner och målet är att hundra procent av de upphandlade livsmedlen ska vara ekologiska 2023.

Nu bjuder vi in grossister, leverantörer och producenter av livsmedel till en leverantörsträff. Målet med träffen är att skapa en ömsesidig förståelse mellan upphandlare och leverantörer och goda samtal och dialog kring offentliga livsmedelsupphandlingar.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till:

maltidsservice@uppsala.se
upphandling@uppsala.se
naringsliv@uppsala.se

Ange Leverantörsträff i ämnesraden.