Seminarium om livsmedelsförsörjning

Plats: Wenngarns slott i Sigtuna

12 februari

Tid: 09:00–17:00

Välkommen till en näringsrik dag vid Wenngarns slott i Sigtuna kring behoven av ökad självförsörjning av giftfria livsmedel i Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna kommuner.

Den här dagen möts lantbrukare och beslutsfattare från regeringsnivån till livsmedelshandelns och lantbrukets egna organisationer.

Bland de nya förslag som regeringen arbetar med finns nya ambitioner kring ökad självförsörjning, där även samverkan är viktig.

Målet är att gå från ord till handling - mer giftfritt och närproducerat i regionen.

Dagen arrangeras av Leader Upplandsbygd, Sigtuna kommun och Omställning Sigtuna. Uppsala kommun stödjer Leader Upplandsbygd.
Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Läs hela programmet. (DOCX, 59 KB)

Anmäl dig till anna-maria.varpenius@sigtuna.se