Leverantörsträff (fullbokat)

24 oktober

Tid: 13:00 – 16:00

Välkommen på leverantörsträff

Uppsala växer och det betyder fler affärer. Därför vill vi gärna träffa dig och prata om hur vi kan utveckla våra samarbeten. Du får också ta del av kommande upphandlingar och möjlighet att lära dig mer om hur en upphandling går till.

Plats: Uppsala Konsert & Kongress.
Vi bjuder på fika.

Alla leverantörer är välkomna, både våra befintliga leverantörer och företag som vill bli leverantör till oss.

Program

Träffarna inleds med kort information om;

Uppsala – En attraktiv näringslivskommun
Upphandling och inköp inom Uppsala kommun
Uppsala kommuns arbete för ett hållbart samhälle. 


Därefter blir det mingel, fika och information om kommande upphandlingar. Under minglet träffar du representanter från Uppsala Vatten, Fyrishov, Uppsalahem, Uppsala Parkerings AB, Uppsala Konsert & Kongress och Destination Uppsala. Du får också träffa representanter från kommunens avdelningar för näringsliv och omvärld, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och enheten för upphandling och inköp.

Anmälan

Eventet är fullbokat. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Susanne Afzelius, inköpschef
018-727 10 26,
susanne.afzelius@uppsala.se