Fredagsluncha med Mats och Charlotte

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

28 september

Tid: 11:00 – 13:00

Kom och träffa oss och prata om näringslivet i Uppsala. Vilka utmaningar och
möjligheter ser du som företagare i Uppsala - idag och i framtiden? Vi är
nyfikna på dina idéer och synpunkter, stora som små.
Kom, köp din lunch och slå dig ned vid vårt bord.

Näringslivsdirektör Charlotte Skott och stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom
finns på plats på lunchserveringen i Uppsala Konsert & Kongress.

Du behöver inte anmäla dig.