Öppet möte om landsbygdsfrågor

Plats: Uppsala konsert & kongress, sal C

7 oktober

Tid: 18:00–21:00

Öppet möte om översiktsplanen med fokus på orter och landsbygder,
möte 2 av 3. Från kommunen deltar tjänstemän och förtroendevalda.

För mer information, kontakta landsbygdsstrateg, Mimmi Skarelius Lille
Telefon: 018-727 12 49
E-post: landsbygd@uppsala.se