Östra Fyrislund i fokus

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal C

19 september

Tid: 15:00–17:00

Välkommen till ett första informationsmöte om verksamhetsmark i Östra Fyrislund.

Uppsala kommun har under en längre tid arbetat för att färdigställa verksamhetsmark i Östra Fyrislund. Nu ligger vi äntligen i startgroparna för att påbörja en försäljningsprocess för denna mark.

Vi vill träffa dig som visat intresse att förvärva mark i området. Under mötet presenterar vi en statusrapport för utbyggnad, villkor för exploatering samt informerar om tidsplanen och hur processen går till.

Skicka din anmälan till ann-charlotte.berger-dargy@uppsala.se senast den 12 september.